People

●    Faculty

●    Postdoc

●    Students

●    Group Alumni

●    Group Photo

 • Principle Investigator
 • Jinlong Gong
  Jinlong Gong [bio]
   
 • Professors
 • Tuo Wang
  Tuo Wang [bio]
   
   
 • Associate Professors
 • Liang Zeng
  Liang Zeng [bio]
   
 • Zhijian Zhao
  Zhi-Jian Zhao [bio]
   
   
 • Rentao Mu
  Rentao Mu [bio]
   
   
   
 • Administrative Staff
 • Shu Xin
  Shu Xin
   
  Email: sxin@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-85356561
 
 • PostDocs
 • Lei Zhang
  Lei Zhang
  PhD, Xiamen Univ, 2014
  Email: zhangl@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775
 • Students
 • Ph.D. Students
 • Xin Chang
  BS, Nanjing Fore Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Sai Chen
  MS, Tianjin Univ, 2017
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2015
  TEL: +86-22-27404472
 • Congling Hu
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Ang Li
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, China Univ of Petro, 2012
  TEL: +86-22-27404472
 • Chengcheng Li
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, Nankai Univ, 2012
  TEL: +86-22-27404472
 • Huimin Li
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Zhibin Luo
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, South China Univ of Tech, 2012
  TEL: +86-22-27404472
 • Guodong Sun
  BS, Tianjin Univ, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Shujie Wang
  BS, China Univ of Petro, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianhui Wang
  MS, Dalian Univ of Tech, 2017
  BS, Dalian Univ of Tech, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Chengsheng Yang
  BS, Tianjin Univ, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xianhua Zhang
  MS, Nanchang Univ, 2017
  BS, Nanchang Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Jing Zhao
  MS, Nanjing Tech Univ, 2010
  BS, Wuhan Univ of Tech, 2007
  TEL: +86-22-27404472
 • Master Students
 • Shijia Feng
  BS, Lanzhou Univ, 2016
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Kang Li
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2016
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Lulu Li
  BS, Dalian Univ of Tech, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Sihang Liu
  BS, Tianjin Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Quan Xiao
  BS, Nanjin Tech Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Xintong Yuan
  BS, Sichuan Univ, 2017
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Shenjun Zha
  BS, Nanjin Tech Univ, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Jiubing Zhao
  BS, Tianjin Univ, 2015
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Wenjin Zhu
  BS, Tianjin Univ, 2016
   
  TEL: +86-22-27404472
 • Visiting Students
 
 • Group Alumni
 • Group Photos
2017
2016
2015
2013