PEOPLE
 • Faculty
  • Principle Investigator                                                                                 
  • Jinlong Gong
   Jinlong Gong [bio]
    
    
    
  • Associate Professors

  • Tuo Wang
   Tuo Wang [bio]
    
    
    
    
  • Liang Zeng
   Liang Zeng [bio]
    
    
  • Tuo Wang
   Zhijian Zhao [bio]
    
    
    
    
  • Liang Zeng
   Rentao Mu [bio]
  • Adminstritive Staff                                                                                 
  • Shu Xin
   Shu Xin
    
   Email: sxin@tju.edu.cn
   Tel: +86-22-85356561

    
 • Postdoc
 •  


   
  Lei Zhang

   
   
  PhD, Xiamen Univ, 2014  
  Email: zhangl@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

 • Students
 • Ph.D. Students   
  XiaoXia Chang

   
  Sai Chen
  BS, Tianjin Univ, 2012 MS, Tianjin Univ, 2017
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2015
  Email: changxx@tju.edu.cn Email: saic@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Wanyu Deng

   
  Congling Hu
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
  Email:deng_wanyu@tju.edu.cn Email: hucongling@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Ang Li

   
  Chengcheng Li
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, China Univ of Petro, 2012
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, Nankai Univ, 2012
  Email: liang2100@tju.edu.cn Email: licc@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Huimin Li

   
  Zhibin Luo
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015 MS, Tianjin University, 2014
  BS, South China Univ of Tech, 2012
  Email: huiminli@tju.edu.cn Email: zbluo@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Guodong Sun

   
  Hao Tian
  BS, Tianjin Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: dgsun@tju.edu.cn Email: tianhao@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

   


   
  Yanan Wang

   
  Chengsheng Yang
  BS, Sichuan Univ, 2016 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: Wang_Yanan@tju.edu.cn Email: ycs0911@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

   


   
  Jijie Zhang    
  BS, Tianjin Univ, 2012  
  Email: zhangjijie@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

   
   

  Master Students
   
  Weiting Cai

   
  Mengxin Chen
  BS, Tianjin Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: cwt0408@tju.edu.cn Email: chen0305@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Hao Dong

   
  Shijia Feng
  BS, Tianjin Univ, 2014 BS, Lanzhou Univ, 2016
  Email: donghao@tju.edu.cn Email: sjfeng@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Hao Li

   
  He Li
  BS, Hefei Univ of Tech, 2015 BS, Tianjin Univ, 2016
  Email: lihaohg@tju.edu.cn Email: heli_@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Kang Li

   
  Shanshan Liu
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2016 BS, Shandong Univ, 2014
  Email: kangli@tju.edu.cn Email: shanshanliu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Sier Sang

   
  Jimin Song
  BS, Beijing Inst of Tech, 2016 BS, Sichuan Univ, 2016
  Email: sangsier342@tju.edu.cn Email: jmsong@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Guishuo Wang

   
  Shuai Wang
  BS, Sichuan Univ, 2016 BS, Shandong Univ, 2015
  Email: wangguishuo@tju.edu.cn Email: wangshuai0125@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Yihe Wang

   
  Tengfang Wu
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, Sun Yat-Sen Univ, 2014
  Email: yihewang@tju.edu.cn Email: wutengfang@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Chuanye Xiong

   
  Piaoping Yang
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, Nanjin Tech Univ, 2016
  Email: chuanyexiong@tju.edu.cn Email: piaopingyang@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Shenjun Zha

   
  Jiubing Zhao
  BS, Nanjin Tech Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: sjzha@tju.edu.cn Email: zjbhg@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Wenjin Zhu

   
   
  BS, Tianjin Univ, 2016  
  Email: wjzhu@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

   


   


 • Group Alumni
 • Group Photo
 • 2016

  2015
   

  2013