People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

Chen Sai and Xintong win 2019 Research Stars of Gonglab!

Gonglab’s 2019 Annual Summing-up Meeting was held today.

The winners of 2019 are:

Research Star of Gonglab:
Sai Chen (PhD)
Xintong Yuan (Master)

Best Newcommer:
Jia Yu, Hongbo Song
2nd Prize of Research Stars:
Bin Liu, Chengsheng Yang and Shuai Wang
3rd Prize of Research Stars:
Wanyu Deng, Yanan Wang, Rui Liu and Lulu Li

Natrual convincer:
Gong Zhang
Perspective provider:
Chen Zhao, Yan Wang

Leading goose:
Xianhui Wang, Bin Liu

Group pilar:
Qingzhen Wang, Bo Wu, Shujie Wang, Congling Hu, Hao Tian, Xin Chang, Huiming Li and Sihang Liu