Contact US

\  School of Chemical Engineering & Technology
         Tel:  +86-22-87401818
         Fax:  +86-22-87401818
         Email:  jlgong@tju.edu.cn
Mailing address:  
         Tianjin University
         135 Yaguan Road, Tianjin 300350
         China