People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

Gonglab Held 2020 Annual Summing-up Meeting!!

Gonglab’s 2020 annual summing-up meeting was held from January 16, 2021 to January 17, 2021.

The winners of 2020 are:

Special Contribution: Xianhua Zhang (PhD)


Prof. Jinlong Gong, Xianhua Zhang


Idea Fountain: Sai Chen (PhD), Dongfang Cheng (Master)


Prof. Tuo Wang, Dongfang Cheng, Sai Chen


Paper Machine: Gong Zhang (PhD), Shujie Wang (PhD), Chengsheng Yang (PhD)


Prof. Chunlei Pei, Gong Zhang, Shujie Wang, Chengsheng Yang


Research Engine: Xiangcheng Shi (PhD), Bin Liu (PhD), Xiaoyun Lin (Master), Huimin Li (PhD)


Xiangcheng Shi, Bin Liu, Xiaoyun Lin, Huimin Li, Prof. Chunlei Pei


Science Representor: Shican Wu (PhD), Lulu Li (PhD), Guodong Sun (PhD)


Prof. Peng Zhang, Shican Wu, Lulu Li, Guodong Sun


Rising Star: Zheyuan Ding (PhD), Kailang Li (Master), Xiaozhi Li (Master)


Zheyuan Ding, Kailang Li, Xiaozhi Li, Prof. Tuo Wang


Active Leader: Bin Liu (PhD), Xianhui Wang (PhD), Xianhua Zhang (PhD)


Bin Liu, Xianhui Wang, Prof. Jinlong Gong, Xianhua Zhang


Group Helper: Gong Zhang (PhD), Xin Chang (PhD), Mengmeng Zhang (PhD), Jia Yu (PhD), Ran Luo (Master), Yunlong Wang (Master), Jiachen Sun (PhD), Sai Chen (PhD)


Prof. Jingkun Li, Gong Zhang, Xin Chang, Mengmeng Zhang, Jia Yu, Ran Luo, Yunlong Wang, Jiachen Sun, Sai Chen, Prof. Chunlei Pei


Responsible Researcher: Lulu Li (PhD), Xin Chang (PhD), Xianhui Wang (PhD), Tenghui Yuan (PhD), Sai Chen (PhD), Guodong Sun (PhD), Xiwen Song (Master), Gong Zhang (PhD), Hui Gao (PhD), Bin Liu (PhD), Xianhua Zhang (PhD)


Prof. Peng Zhang, Prof. Tuo Wang, Prof. Jinlong Gong, Lulu Li, Xin Chang, Xianhui Wang, Tenghui Yuan, Sai Chen, Guodong Sun, Xiwen Song, Gong Zhang, Hui Gao, Bin Liu, Xianhua Zhang


Cordial Partner: Yang Wu (Master), Ran Luo (Master), Zhenpu Lu (PhD), Huimin Li (PhD), Jiachen Sun (PhD), Yan Wang (Master), Yanan Wang (PhD), Chengsheng Yang (PhD)


Prof. Jingkun Li, Yang Wu, Ran Luo, Zhenpu Lu, Huimin Li, Jiachen Sun, Yan Wang, Yanan Wang, Chengsheng Yang, Prof. Chunlei Pei


Sport Lover: Hao Dong (PhD), Bo Wu (Master), Zheyuan Ding (PhD), Shujie Wang (PhD), Xianghong Li (PhD), Xiaohe Liu (Master), Chengjie Zhao (Master), Yongtao Wang (PhD)