People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

ECAT Held 2023 Annual Summing-up Meeting!

The 2023 annual summing-up meeting of ECAT was held on Jan. 20-21, 2024.

The winners of 2023 are:

Special Contribution: Wei Wang (PhD)


Wei Wang, Prof. Jinlong Gong


Idea FountainXiaowei Du (PhD), Ran Luo (PhD)

Xiaowei Du, Ran Luo, Prof. Tuo Wang


Logic TalentXiaoyun Lin (PhD), Xianhui Wang (PhD), Yan Ma (Master)

Prof. Chunlei Pei, Yan Ma, Xiaoyun Lin, Xianhui Wang


PPT Master: Qinzhen Wang (PhD), Rui Liu (PhD), Zhenpu Lu (PhD), Tingting Yang (PhD), Shuying Li (Master)

Qinzhen Wang, Shuying Li, Zhenpu Lu, Prof. Peng Zhang


Progress Star: Chaoxi Wang (PhD), Yixian Wang (PhD), Zheyuan Ding (PhD)

Chaoxi Wang, Yixian Wang, Zheyuan Ding, Prof. Donglong Fu


Rising StarJiachang Liu (Master), Xinquan Xu (Master), Linyang Li (Master)

Prof. Sai Chen, Jiachang Liu, Xinquan Xu, Linyang Li


Active LeaderYixian Wang (PhD), Xiaoyun Lin (PhD), Kaige Tian (PhD), Yan Ma (Master)

Yixian Wang, Xiaoyun LinYan Ma, Kaige Tian, Prof. Jinlong Gong


Group HelperChujun Wang (PhD), Yuting Tong (PhD), Kaige Tian (PhD), Ziang Ma (PhD), Rui Liu (PhD), Hui Gao (PhD), Qinzhen Wang (PhD), Xiaowei Du (PhD), Mengyuan Wang (PhD), Yuan Cai (PhD)

 Xiaowei Du, Kaige Tian, Yuan Cai, Qinzhen Wang, Ziang Ma

Yuting TongHui Gao, Chujun Wang, Mengyuan Wang, Prof. Tuo Wang


Cordinal PartnerGuodong Sun (Postdoc), Xianhua Zhang (Postdoc), Xin Chang (Postdoc), Yixian Wang (PhD), Hui Gao (PhD), Shican Wu (PhD), Kaige Tian (PhD), Qinzhen Wang (PhD), Yuan Cai (PhD), Xiaowei Du (PhD), Zhenpu Lu (PhD), Yan Ma (Master)

Kaige Tian, Xiaowei Du, Yixian Wang, Yuan Cai, Zhenpu Lu, Qinzhen Wang

Prof. Chunlei Pei, Yan MaHui Gao, Xin Chang, Xianhua Zhang, Shican Wu, Guodong Sun, Prof. Peng Zhang


Sport LoverKai Huang(Postdoc), Zunrong Sheng (Postdoc), Shujie Wang (Postdoc), Xianhui Wang (PhD), Qingfeng Chang (PhD), Ran Luo (PhD), Yuxuan Liu (Master), Dehui Luo (Master), Xiangyu Fu (Master), Xinhao Li (Master)

 Xiangyu Fu, Dehui Luo, Qingfeng Chang, Yuxuan Liu, Kai Huang, Xianhui Wang

Prof. Donglong Fu, Xinhao LiShujie Wang, Ran LuoZunrong ShengProf. Sai Chen


Supervisors'  Wrap-Up

  

                           Prof. Jinlong Gong                                  Prof. Tuo Wang                                Prof. Chunlei Pei                       


  

                              Prof. Peng Zhang                                   Prof. Sai Chen                                 Prof. Donglong Fu